ประวัติสมาคมฯ
   อดีตนายกสมาคมฯ
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   แนวทางการบริหารจัดการ
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทหน้าที่
   แผนดำเนินการกิจกรรม
   รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ (2556 - 2558)
     ที่ปรึกษา
     กรรมการบริหาร
     กรรมการผู้ช่วย
     กรรมการเครือข่าย
   ข้อบังคับสมาคมฯ
   สมัครสมาชิกสมาคมฯ
   วารสาร Thai Journal of Genetics
   การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
   รางวัลและการได้รับเชิดชูเกียรติ
   การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ
   ห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในประเทศไทย
   โปสเตอร์สมาคมฯ
   ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 32
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 118,284
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
6 กุมภาพันธ์ 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29           
             
 
<<รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่>>
 


 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์โลโก้


 

 
สมาคมฯ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Journal of Genetics

- เป็นวารสารตีพิมพ์แบบอิเล็คโทรนิกส์ (e-Journal)
- สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์แบบเปิดเสรี (Free Online-Open Access)
- ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
- อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
- กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี (เมษายน, สิงหาคม, และธันวาคม) 
- บทความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ สามารถใช้ยื่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และขอปรับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้
 
 


 
ขอเชิญร่วมเป็น Fanpage Facebook ของสมาคมฯ

ร่วมเป็น Fanpage Facebook ของสมาคมฯ เพื่อร่วมพูดคุยสอบถามและแชร์ความรู้พันธุศาสตร์ในด้านต่างๆ

[ +zoom ]
หนังสือสาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์ (ESSENTIAL MOLECULAR GENETICS)
รหัสสินค้า : 001
ผู้แต่ง/ผู้แปล : วรรณา ทองนพคุณ, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ
ISBN : 9748067777 ปีพิมพ์ : 1 / 2548 ขนาด (w x h) : 210 x 295 mm. ปกอ่อน / จำนวน 133 หน้า


"รายละเอียดหนังสือดูได้ที่นี่"
สองร้อยเก้าสิบบาท : 290.00 บาท หนึ่งร้อยบาท : 100.00 บาท
[ +zoom ]
หนังสือปทานุกรมพันธุศาสตร์
รหัสสินค้า : 002
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ISBN : 9741334354 ปีพิมพ์ : 1 / 2548 ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm. ปกอ่อน / จำนวนหน้า 103 หน้า หนึ่งร้อยบาท : 100.00 บาท หกสิบบาท : 60.00 บาท
สมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรให้คุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม ผู้ชนะเลิศในการออกแบบโลโก้วารสาร Thai Journal of Genetics ของสมาคมฯ ในวันประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้ง ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สมาคมฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556
 
 การจัดงานรณรงค์โรคหายาก 3rd Rare Disease Day Thailand เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ลานหน้าฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ โดยมีหลายโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยหลายกลุ่มเป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้มีสมาคมเวชพันธุศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจจำนวนมาก และมีออกสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์หลายรายการ
 
 สมาคมฯ ร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวัน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555


 
สมาคมฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 
สมาคมฯ เป็นตัวแทนของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) เข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยชีวีปลอดภัย ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555 โดยได้ออกนิทรรศการเสนอผลงาน 3 เรื่อง คือ 1) โรคหายาก จาก ศ. พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล  2) โรคทางพันธุกรรมที่พบก่อนคลอด จาก รศ. ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค และ 3) โรคธาลัสซี จาก อ. ดร. วรรณา ทองนพคุณ

สมาคมฯ ร่วมออกบูธTHAILAND LAB 2014 งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ EH 101-102
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
   
 
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000009 ทำไมใบด่างในเฟื่องฟ้้าจึงเกิดในบางฤดู (ในต้นเดียวก...   จินดา จันทร์อ่อน  0 / 49 -
-
000002 พันธุศาสตร์ คืออะไร   Webmaster  1 / 1552 โดย เตือนใจโก้สกุล
30 ก.ย. 58 08:19 น.
000008 chromosome translocation   นุช  2 / 1648 โดย ดวงฤดี
26 ม.ค. 58 13:41 น.
000006 รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั...   pchintana@yahoo.com  0 / 1161 -
-
000005 ฝากประชาสัมพันธุ์   เอก  0 / 712 -
-
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ตึกพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 สำนักงานเลขานุการสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-419-2754-7 โทรสาร 02-411-0169 อีเมล gesoth@gmail.com
Engine by MAKEWEBEASY