ประวัติสมาคมฯ
   อดีตนายกสมาคมฯ
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   แนวทางการบริหารจัดการ
   โครงสร้างการบริหาร
   บทบาทหน้าที่
   แผนดำเนินการกิจกรรม
   รายนามคณะกรรมการสมาคมฯ (2556 - 2558)
     ที่ปรึกษา
     กรรมการบริหาร
     กรรมการผู้ช่วย
     กรรมการเครือข่าย
   ข้อบังคับสมาคมฯ
   สมัครสมาชิกสมาคมฯ
   วารสาร Thai Journal of Genetics
   การประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา
   รางวัลและการได้รับเชิดชูเกียรติ
   การประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ
   พันธุศาสตร์สำหรับประชาชน
   ห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในประเทศไทย
   โปสเตอร์สมาคมฯ
   สมัครงาน
   ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 60,858
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
2 มีนาคม 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 
 
สมาคมฯ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Journal of Genetics

- เป็นวารสารตีพิมพ์แบบอิเล็คโทรนิกส์ (e-Journal)
- สามารถเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์แบบเปิดเสรี (Free Online-Open Access)
- ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Articles) และนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)
- มีระบบตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
- อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
- กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี (เมษายน, สิงหาคม, และธันวาคม) 
บท ความที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ สามารถใช้ยื่นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และขอปรับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการได้

"Download โปสเตอร์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ"

   
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits ในวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่
 
 
  เรียน ผู้สนใจ ทุกท่าน
     ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วม กับสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการ "การประชุมโครโมโซมเอเชียครั้งที่ 5 (Asian Chromosome Colloquium (ACC 5) ภายใต้หัวข้อ New horizon by unifying of chromosome research ในวันที่ 29 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิิ่มเติมคลิกที่นี่
 
  ขอเชิญร่วมเป็น Fanpage Facebook ของสมาคมฯ

ร่วมเป็น Fanpage Facebook ของสมาคมฯ เพื่อร่วมแชตและแชร์ความรู้พันธุศาสตร์ด้านต่างๆ "คลิกที่นี่"

 
  จำหน่ายหนังสือสาระนารู้อณูพันธุศาสตร์ (ESSENTIAL MOLECULAR GENETICS)

ผู้แต่ง/ผู้แปล : วรรณา ทองนพคุณ, ชนินทร์ ลิ่มวงศ์, เพทาย เย็นจิตโสมนัส และคณะ ISBN : 9748067777 ปีพิมพ์ : 1 / 2548 ขนาด (w x h) : 210 x 295 mm. ปกอ่อน / จำนวน 133 หน้า ราคาปกติ : 290 บาท ลดพิเศษเหลือ สำหรับนักเรียน นักศึกษา : เล่มละ 50 บาท บุคคลทั่วไป เล่มละ 100 บาท** (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) "รายละเอียดหนังสือดูได้ที่นี่"

จำหน่ายหนังสือปทานุกรมพันธุศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ISBN : 9741334354 ปีพิมพ์ : 1 / 2548 ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm. ปกอ่อน / จำนวนหน้า 103 หน้า ราคาปกติ 100 บาท ลดพิเศษเหลือ เล่มละ 60 บาท** (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)

**ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน เล่มละ 40 บาท**

การชำระเงินค่าหนังสือทั้งสอง 2 เล่ม ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ เลขที่บัญชี 016-413039-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล gesoth@gmail.com หรือ แฟกซ์ 02-411-0169 ด่วน มีจำนวนจำกัด   "ติดต่อสอบถามได้ที่นี่" 
 
  สมาคมฯ ขอแนะนำหนังสือ ดังนี้
พันธุศาสตร์  ผู้เขียน รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
"รายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"


พันธุวิศวกรรม: เทคโนโลยีของยีน
ผู้เขียน รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
"รายละเอียดหนังสือคลิกที่นี่"


สนใจติดต่อได้คลิกได้ที่นี่ "ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โทรศัพท์ ติดต่อ 02-613-3890 อีเมล tubks@tu.ac.th

 
       
สมาคมฯ มอบประกาศนียบัตรให้คุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม ผู้ชนะเลิศในการออกแบบโลโก้วารสาร Thai Journal of Genetics ของสมาคมฯ ในวันประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้ง ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สมาคมฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556
 
 การจัดงานรณรงค์โรคหายาก 3rd Rare Disease Day Thailand เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ลานหน้าฮาร์ดร็อคคาเฟ่ สยามสแควร์ โดยมีหลายโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยหลายกลุ่มเป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้มีสมาคมเวชพันธุศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมด้วย มีผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจจำนวนมาก และมีออกสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์หลายรายการ
 
 สมาคมฯ ร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวัน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555


 
สมาคมฯ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 
สมาคมฯ เป็นตัวแทนของสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) เข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยชีวีปลอดภัย ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555 โดยได้ออกนิทรรศการเสนอผลงาน 3 เรื่อง คือ 1) โรคหายาก จาก ศ. พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล  2) โรคทางพันธุกรรมที่พบก่อนคลอด จาก รศ. ดร. บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค และ 3) โรคธาลัสซี จาก อ. ดร. วรรณา ทองนพคุณ

สมาคมฯ ร่วมออกบูธTHAILAND LAB 2014 งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ EH 101-102
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
   
 
 
รหัส   หัวข้อ ผู้เขียน ตอบ/อ่าน ตอบล่าสุด
000008 chromosome translocation   นุช  2 / 138 โดย ดวงฤดี
26 ม.ค. 58 13:41 น.
000006 รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั...   pchintana@yahoo.com  0 / 489 -
-
000005 ฝากประชาสัมพันธุ์   เอก  0 / 270 -
-
000002 พันธุศาสตร์ คืออะไร   Webmaster  0 / 973 -
-
000001 โรคด้านพันธุศาสตร์ มันน่ากลัวจริงเหรอ   admin  3 / 811 โดย กิ๊กจี้
16 ม.ค. 57 09:32 น.
สงวนลิขสิทธิ์โดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ตึกพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 สำนักงานเลขานุการสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-419-2754-7 โทรสาร 02-411-0169 อีเมล gesoth@gmail.com
Engine by MAKEWEBEASY