ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

ประเภทสมาชิกสมาคมฯ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ (ตลอดชีพ) เสียค่าบำรุงครั้งเดียว 1,200 บาท 
  2. สมาชิกสามัญ เสียค่าบำรุงคนละ 400 บาท ต่อ 2 ปี
  3. อนุสมาชิก (เฉพาะนิสิต-นักศึกษา) เสียค่าบำรุงคนละ 200 บาท ต่อ 2 ปี

การชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อความสะดวกได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. เงินสด (กรณียื่นใบสมัครโดยตรงกับสมาคมฯ)
  2. โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 045-2-32359-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

หากทำการโอนเงินค่าสมัครแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล gesoth@gmail.com หรือ แฟกซ์มาที่ 02-4110169

บทความที่น่าสนใจ

Once dismissed as 'junk DNA' that served no purpose, a family of 'jumping genes' found in tomatoes has the potential to accelerate crop breeding for traits such as improved drought resistance.

พบกับ “ตระกูลมาร์ซิลี” ผู้สืบทอดยีนกลายพันธุ์หายาก ไร้ความรู้สึกเจ็บปวด แม้บาดเจ็บหนัก

การโคลนลิงฝาแฝดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกโดยนักวิจัยชาวจีน

นักวิทยาศาสตร์มีแนวความคิดว่าพลาสติดที่อยู่ในพืช เกิดจากการที่พืช “กิน” แบคทีเรียบางชนิดที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ แล้วแบคทีเรียนั้นก็ดารงชีวิตอยู่ต่อในพืช แต่ไม่เคยพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้ เนื่องจากไม่เคยพบพืชหรือสาหร่ายที่กินแบคทีเรียเข้าไปได้

หนังสือของสมาคมฯ

New
Best Seller
THB 290 ฿ 290
THB 50 ฿ 50 -83%
New
Best Seller
Pre-Order

พจนานุกรม ศัพท์พันธุศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจในสาขาวิชาพันธุศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 
THB 280 ฿ 280
New
Best Seller

ดีเอ็นเอเป็นข้อมูลพันธุกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล การตรวจดีเอ็นเอได้มีการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ใช้ตรวจความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนของคนไทย นอกจากนี้ยังมีความสำคัญมากในกระบวนการยุติธรรม เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ระบุผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย และเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความผู้บริสุทธิ์ของผู้กล่าวหาได้ ดังนั้นกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

 
THB 450 ฿ 450

กระดานสนทนา

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

อัลบั้ม

Genetics Society of Thailand 2019

Activity , 1045 ผู้ชม

ประวัติสมาคมฯ

Gallery , 3072 ผู้ชม

National Genetics Conference 2019

Gallery , 1061 ผู้ชม

ผู้ให้การสนับสนุน


วารสาร Genomics and Genetics
วารสารพันธุศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com