ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมฯ

          ตามที่ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดแข่งขัน "การออกแบบตราสัญลักษณ์สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย" โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ พร้อมทั้งโล่รางวัลและเงินจำนวน 5,000 บาท ทางสมาคมฯ ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ของวารสารสมาคมฯ ได้แก่

ผลงานของ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม

โดยทางฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปภายหลัง
Powered by MakeWebEasy.com