สินค้าทั้งหมด

New
Best Seller
Pre-Order

พจนานุกรม ศัพท์พันธุศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจในสาขาวิชาพันธุศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

THB 280 ฿ 280
New
Best Seller

หนังสือ "GMO สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม" จัดพิมพ์โดยสมาคมพันธุ์ศาสตร์แห่งประเทศไทย มีจำนวน 50 หน้า ไม่มีวางจำหน่าย โดยมอบให้แก่ผู้สนใจ มีไว้อ่านและบริจาคช่วยค่าจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สมาคมพันธุ์ศาสตร์แห่งประเทศไทย หากผู้สนใจอยากจะรับหนังสือฯ ขอเชิญร่วมบริจาคได้ตามความเหมาะสม โดยหนังสือฯ มีต้นทุนการพิมพ์เล่มละ 50 บาท และมีค่าจัดส่งลงทะเบียนตามน้ำหนัก สามารถสั่งจองล่วงหน้าตามขั้นตอนในระบบฯ ราคาที่ปรากฏข้างล่างเป็นราคาต้นทุนของหนังสือ แสดงไว้เพื่อคำนวณค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

THB 50 ฿ 50
New
Best Seller

ดีเอ็นเอเป็นข้อมูลพันธุกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล การตรวจดีเอ็นเอได้มีการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ใช้ตรวจความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนของคนไทย นอกจากนี้ยังมีความสำคัญมากในกระบวนการยุติธรรม เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ระบุผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย และเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความผู้บริสุทธิ์ของผู้กล่าวหาได้ ดังนั้นกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

THB 450 ฿ 450
New
Best Seller
THB 290 ฿ 290
THB 50 ฿ 50 -83%
Powered by MakeWebEasy.com