ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

The 3rd International Symposium & 2nd International Workshop on Functional Bio-Nanotechnology

วารสาร Genomics and Genetics (ชื่อเดิม : Thai Journal of Genetics) เป็นวารสารวิชาการอย่างเป็นทางการของสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย (Genetics Society of Thailand) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com