ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2562-2564 และการเสนอชื่อนายกสมาคมท่านใหม่ ที่จะดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (พ.ศ. 2564–2566) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Meetings

หัวข้อ “Future Diagnostics in the Era of Precision Medicine”

Powered by MakeWebEasy.com