ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference 2018 (RAGG2018) “Innovative Genomics and Genetics”

Last updated: Mar 7, 2018  |  471 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยอณูเวชศาสตร์ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference 2018 (RAGG2018) “Innovative Genomics and Genetics” ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ บีซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยจะเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ เร็วๆ นี้

การประชุมวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิชาก ารและเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าวิจัยพัฒนา เป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางด้านพันธุศาสตร์อย่างกว้างขวาง และการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

ติดต่อสมาคมฯ
Tel: 02-419-2757 Fax : 02-411-0169
Email: gesoth@gmail.com
Line: gesoth
Website: https://www.geneticsociety.or. th
Facebook: https://www.facebook.com/pages /สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขานุการสมาคมพันธุศาส ตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Powered by MakeWebEasy.com