ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (National Genetics Conference: NGC2019) "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Genetics for sustainable development"

Last updated: Dec 27, 2018  |  4919 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (National Genetics Conference: NGC2019) "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Genetics for sustainable development"

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (National Genetics Conference: NGC2019) "พันธุศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Genetics for sustainable development" ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562 ณ The Zign Hotel - โรงแรมเดอะ ซายน์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://sites.google.com/go.buu.ac.th/ngc2019/homePowered by MakeWebEasy.com