Do not close. Please wait...

แจ้งการชำระเงิน

สามารถตรวจสอบหมายเลขได้จากอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อ

ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 045-2-32359-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล gesoth@gmail.com หรือ แฟกซ์มาที่ 02-4110169

ชำระเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ นางบุษบา ฤกษ์อำนวยโชค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 060-3-90547-4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ร.พ.รามาธิบดี) กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล gesoth@gmail.com หรือ แฟกซ์มาที่ 02-201-1463 ต่อ 43

ชื่อบัญชี นางวราลักษณ์ เกษตรานันท์ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 238-2-23375-3 *** สำหรับโอนค่าหนังสือ คู่มือปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding Laboratory)

หลักฐานการชำระเงิน *

ไฟล์ .jpg, .png
your image

หมายเหตุ

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com