วารสารของสมาคมฯ

     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นสมาคมวิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมวิชาการหลัก คือ การจัดสัมมนาพันธุศาสตร์แห่งชาติ (ทุกสองปี) การจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพันธุศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดพิมพ์หนังสือด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยวารสารทางวิชาการของสมาคมฯ คือ วารสาร Genomics and Genetics 

     สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สมาคมฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพวารสารของสมาคมฯ มา ณ โอกาสนี้

Powered by MakeWebEasy.com