คู่มือปฏิบัติการ “อณูพันธุศาสตร์ทางการแพทย์” และการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสด้วยเทคโนโลยีระดับโมเลกุล

คู่มือปฏิบัติการ “อณูพันธุศาสตร์ทางการแพทย์”

  1. Genetic Analysis
  2. Genetic Qualitative and Quantitative Analysis
  3. Designing of primers for PCR and restriction fragment length polymorphism (RFLP) by web-based programs
  4. Molecular Cloning and Protein Expression 

การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสด้วยเทคโนโลยีระดับโมเลกุล (จากหนังสือ “ไวรัสวิทยา”)

  1. เทคนิคระดับโมเลกุลที่ใช้ในการตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสจากสิ่งส่งตรวจ
  2. เทคนิคระดับโมเลกุลที่ใช้ในการหาลำดับนิวคลีโอไทด์
 
ลงทะเบียน และ Download
Powered by MakeWebEasy.com