New
Best Seller
Pre-Order

พจนานุกรม ศัพท์พันธุศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

พจนานุกรม ศัพท์พันธุศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เป็นหนังสือคำอธิบายในรูปแบบพจนานุกรมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจในสาขาวิชาพันธุศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หมวดหมู่ : หนังสือ

Share

รายละเอียดสินค้า

ผู้แต่ง : สำนักงานฉบับราชบัณฑิตยสภา
ISBN : 9786163890498
ปีพิมพ์ : 1 / 2560
จำนวน : 273 หน้า; 21 ซม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com