New
Best Seller

วิทยาการก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ ***** เฉพาะเล่มนี้ กรุณาเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธ.กสิกรไทย เท่านั้นค่ะ

คุณสมบัติสินค้า:

ดีเอ็นเอเป็นข้อมูลพันธุกรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล การตรวจดีเอ็นเอได้มีการนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ ใช้ตรวจความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนของคนไทย นอกจากนี้ยังมีความสำคัญมากในกระบวนการยุติธรรม เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ระบุผู้กระทำความผิดและผู้เสียหาย และเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความผู้บริสุทธิ์ของผู้กล่าวหาได้ ดังนั้นกระบวนการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน จะให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

Share

หมวดหมู่ : หนังสือ

Share

ผู้แต่ง : บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค
ISBN : 9786164431331
ปีพิมพ์ : 1 / 2561
จำนวน : 254 หน้า; ขนาด (w x h) : 200 x 275 mm

Powered by MakeWebEasy.com